Inspiratie voor onze regio

stadsregioplattegrond

 

Stadsregio Arnhem-Nijmegen
20 Gemeenten, 740.000 mensen…

Vanmorgen vroeg zaten Frans en ik een een tijdje bij elkaar om te praten en te bidden voor o.a. onze regio. Nu is het is best deprimerend  als je voortdurend hoort dat overal kerkgebouwen sluiten. Ook in de Overbetuwe sluiten 7 van de acht Katholieke kerken binnenkort hun deuren. Dat kan je als christen heel passief maken en je de moed doen verliezen.

Het lijkt wel of tegenwoordigheid alles alleen nog om het zichtbare draait en dat de geestelijke dimensie wordt weggedrukt uit ons leven. En dan lijkt het alsof we God niet meer nodig hebben. Toch geloof ik dit niet.  De oude spreuk van Augustinus:  “Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God” is nog steeds waar. Diep binnenin ieder mens is dat zoeken naar het geestelijke aanwezig. Vaak weet men dat echter niet te benoemen, maar dat diepe verlangen is er wel.

Al praten en biddend vanmorgen realiseerden Frans en ik ons dat we  niet passief dit alles maar over ons heen willen laten gaan, maar naast dat we er voor willen bidden, ook initiatieven  willen nemen.

Ik heb inmiddels een visieplan (onder deze link kan je het vinden) geschreven voor de komende 3-5 jaar en ben zeer benieuwd hoe hierop gereageerd gaat worden. We zoeken vrijwilligers die in staat en bereid zijn om ‘outside the box’ te kunnen denken en gaan aanhaken.

Laat maar horen!

Goed weekend
Floor