INSPIRATIE voor onze regio

 

 

Logo jmeo-duif

Waar is de  INSPIRATIE voor onze regio

De combinatie van wonen, werken, ruimte en mobiliteit is de motor die de samenwerking in de stadsregio Arnhem/Nijmegen aanstuurt. Op zichzelf is dat een goede zaak en kan helpen effectief met elkaar te functioneren in de regio. Als gemeenten de handen ineen slaan komt dat de burger ten goede.

Maar waar is de geestelijke dimensie in dit alles?
Mensen leven n.l. niet alleen vanuit het goed functioneren van de bovengenoemde vier thema’s. Ook aandacht en zorg voor de geestelijke dimensie, die deel uitmaakt van ieder mens, is nodig.

Kerken zijn leeggelopen en veel van de samenhang en verbondenheid die het kerkelijk leven met zich meebracht zijn verdwenen. Mensen voelen zich eenzaam.

JmeO-Arnhem/Nijmegen wil helpen om in de komende jaren een breed georiënteerd netwerk te zien ontstaan van christenen die het draagvlak willen vormen van de vijfde dimensie n.l. INSPIRATIE.

Bekijk onze website en vraag informatie als dit initiatief je aanspreekt.