2511binbrug

De nieuwe Waalbrug bij Nijmegen

Onze missie:  “Inspireren om het licht te volgen”

Nieuwsbrief:  Maart 2015 – (2015-01)

Op weg naar Pasen
Het volgen van de ‘bruggenbouwer’.

Deze nieuwsbrief gaat over het bouwen van bruggen. Over de brug tussen God en de mens, maar ook over het slaan van bruggen naar daklozen, uitgeprocedeerde asielzoekers, en naar mijn directe omgeving waar de eenzaamheid en het individualisme steeds sterker wordt ervaren. Ja en het gaat ook over de 40-dagentijd, biddend wandelen en de Godstory.

Communicatie betekent kwetsbaarheid.

Bruggen bouwen gaat niet zonder communicatie. Dit geldt zowel in het groot in o.a. de politiek, maar ook heel dichtbij naar mijn directe omgeving. Om tot echte communicatie te komen zijn twee uitgangspunten van groot belang, n.l. kwetsbaarheid en beschikbaarheid. Als ik niet voortdurend kies om vanuit deze twee kernwaarden te spreken en te handelen, loop ik het gevaar met een masker door het leven te gaan. Ik doe me dan anders voor dan wie en wat ik in werkelijkheid ben en wat zich in mijn innerlijk afspeelt. En voor een ander zal het moeilijk zijn contact te maken met mijn echte ‘ik’. Men communiceert dan met name vooral met mijn ‘buitenkant’. En dat veroorzaakt vaak de kilheid in relaties, zowel in de omgang met collega’s en buren, maar ook tussen medegelovigen in kerk en gemeente. Er wordt dan weliswaar gepraat, maar communicatie op het niveau van het hart vindt niet echt plaats.

Jezus creëerde de brug tussen God en mensen door zich zo kwetsbaar op te stellen dat hij een gemakkelijke ‘prooi’ werd van de negatieve krachten om hem heen. Toch bleek dat uiteindelijk de weg te zijn om de breuk tussen hemel en aarde te helen.

Op weg gaan naar Pasen betekent ook voor ons dat we bereid zullen moeten zijn met deze paradox te leren leven, n.l. om je leven te willen verliezen om het te vinden.

vogelopdraad

Biddend wandelen in de Stadsregio

wandelen-1De Stadsregio (Arnhem-Nijmegen) is ons werkgebied. In de afgelopen maanden zijn de eerste stappen gezet om in de komende 3-5 jaar ons hele gebied te doorkruisen met biddende wandelaars. Die zullen geen grote acties houden maar hopen, bij wijze van spreken, al biddend een “geestelijk net” over onze regio te kunnen aanbrengen. We verlangen ernaar dat naast de vier kerntaken van de Stadsregio (mobiliteit, ruimte, wonen en werken) ook het aspect van geestelijk bewustzijn (“de vijfde kerntaak”) meer invloed zal krijgen op de 20 gemeenten met zijn 740.000 inwoners in onze regio.

Inmiddels heeft zich vanuit onze regio een eerste groep vrijwilligers aangemeld. In de plaatsen waar deze bidders wonen (Arnhem, Oosterbeek, Westervoort, Nijmegen, Rheden en Velp) zijn ze op diverse manieren begonnen met gebed in hun wijken en het doen van onderzoek. Maar het is nog maar een begin!

Op 24 Maart a.s. wordt er weer een bijeenkomst gehouden waar belangstellenden meer te weten kunnen komen over hoe zij ook zelf in hun stad/dorp betrokken kunnen raken. Ook is er de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en voor elkaar te bidden. Ieder die een bewogen hart heeft voor zijn omgeving is van harte welkom.

Plaats: Amsterdamseweg 98, Arnhem. Aanvang: 20.00 uur.
Graag wel even opgeven per email – jmeoarnhem@me.com

vogelopdraad

JmeO-Arnhem/Nijmegen sluit graag aan bij projecten en activiteiten van anderen.
Dit keer vragen we aandacht voor het Stoelenproject in Arnhem, de “40 dagen delen” actie van Tear en de Godstory.

 vogelopdraad

Het Stoelenproject De Duif in Arnhem

IMG_2933

De koffiehoek bij het Stoelenproject De Duif in Arnhem

hetgebouw

Ingang aan de Spoorwegstraat 11

Het Stoelenproject De Duif is een laagdrempelige nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen.
Stoelenproject De Duif is open van medio oktober tot medio april.

Per nacht biedt het aan zo’n 20 bezoekers gratis een dak, warmte en iets te eten. Het is gelegen aan de Spoorwegstraat 11 te Arnhem.

De bezoekers die komen bij het stoelenproject zijn zowel mannen als vrouwen, die variëren in de leeftijd van 18 tot 70. De bezoekers hebben geen woning en het slapen bij familie of vrienden is niet mogelijk. Een deel van de bezoekers heeft ook geen contact met familie. De beroepskrachten en vrijwilligers willen graag naast deze mensen staan. De contacten met ons zijn vaak de enige die ze hebben op de dag. Dit ook een van de kernwaarden die we hanteren bij De Duif. Je mag er zijn zoals je bent. Wil je rustig in een hoek zitten is dat prima, wil je gezellig een praatje is dat ook prima. We willen de mensen een soort “thuis” gevoel geven.

Het project wordt draaiende gehouden door vrijwilligers en ondersteund door drie parttime beroepskrachten en een bestuur.

’s Avonds en ’s ochtends is één beroepskracht aanwezig om het project, de bezoekers en vrijwilligers te begeleiden. Tijdens de nacht zijn altijd twee vrijwilligers aanwezig, zij delen soep, brood e.d. uit en houden een oogje in het zeil. Er is een mogelijkheid om een deel van de nacht even te rusten

IMG_2935

In dit bovenste gedeelte wordt geslapen op matrassen

De groep vrijwilligers is erg divers, studenten, gepensioneerden, werkenden. Zij hebben eens per twee weken één nacht dienst, van 21:45 – 09:15 uur.

De minimum leeftijd van de vrijwilliger is 18 jaar.

Elk seizoen worden er verschillende trainingen gehouden voor de vrijwilligers om nog meer vertrouwd te raken in het omgaan met onze bezoekers.

We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken voor het werk onder de dak- en thuislozen. Een bewogen hart voor deze mensen kan een verandering in hun leven zijn.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Edmund Boering 06 51111908 of via de mail edmundboering@gmail.com

vogelopdraad

logotear 40dagendelen

We zitten momenteel halverwege de z.g. de z.g. vastentijd. Is dat alleen iets voor katholieken? Bekijk de site van Tear en haak aan. De 40 dagen zijn nog lang niet voorbij.

Maak iets bijzonders van de veertig dagen voor Pasen met Veertig Dagen Delen, de veertigdagenkalender van Tear.

Ook in de editie van 2015 lees je voor elke dag in de Vastentijd een inspirerende overdenking en handige tips over hoe je een eerlijke levensstijl in de praktijk brengt.

Leuk voor thuis, samen met de bijbelkring óf de hele kerk.
Lees alles over de kalender en de schrijvers.

vogelopdraad

THE GODSTORY: ARTIESTEN GEZOCHT…

Godstory

Onder de paraplu van JmeO-Heidebeek opereert een dynamische evangelisatie afdeling. Een van de dingen die worden georganiseerd zijn campagnes en evenementen. Deze activiteit heet: The God Story.

Om het publiek op een eigentijdse manier kennis te laten maken met het evangelie wordt vooral gebruik gemaakt van manieren die jongeren aanspreken. Dat zijn o.a. stunts, acts, rap, break-dance, muziek en multimedia.

Ze hebben hun eigen tent en zijn actief in Nederland en Europa. Een promo is te zien op de website: www.thegodstory.org

Omdat ze een groei zien in de campagnes zoeken ze meer artiesten om mee te helpen een mooi evenement neer te zetten. Ben jij misschien een rapper, break-dancer of doe je wat met muziek, etc. dan zou dit een mogelijkheid zijn om je talenten te kunnen gebruiken.

Informatie kan je aanvragen bij Christiaan Pieters op het kantoor van The Godstory.

Tel.: +31 (0)578 691534
E-mail: office@thegodstory.org
Info: www.thegodstory.org/info
Promo: www.thegodstory.org
Facebook: facebook.com/thegodstory

vogelopdraad

geldONDERSTEUN ONS.

De financiële begroting van 2015 voor het JmeO-werk in de regio Arnhem/Nijmegen bedraagt ongeveer € 2500,00.
De belangrijkste kostenpost is wel de huur van het kantoor aan de Amsterdamseweg. In het afgelopen jaar bedroegen de inkomsten echter beduidend minder dan de kosten. We eindigden 2014 helaas “in het rood”.

Ondersteun ons.
We zijn dankbaar voor de enkele gulle gevers die al doneren aan ons werk. JmeO-Arnhem/Nijmegen kan nog steeds doorgaan met haar werk dankzij financiële giften. We hopen van harte dat ook jij wilt mee investeren om het werk van JmeO-Arnhem/Nijmegen blijvend mogelijk te maken! Vind je jezelf te oud geworden voor de JmeO activiteiten? Dan is het wellicht juist wel mogelijk om te investeren in de jonge generatie na jou! Je helpt ons enorm als we kunnen rekenen op een terugkerende donatie. Een eenmalige gift is uiteraard ook van harte welkom! Doneer je gift aan rekeningnummer: NL 45 INGB 000 4311345. Graag zouden we dit jaar zien dat er wat extra ondersteuning komt. Alvast hartelijk dank.

  1. Rika van der Zee says:

    Hallo Floor en Ada, Fijn dat jullie weer een Nieuwsbrief hebben gestuurd. Het ziet er heel goed uit. Vooral het stoelenproject spreekt me aan.
    Zelf ben ik afgelopen week naar de conferentie Going Deeper geweest in het gebedshuis te Amersfoort. De spreekster was Patricia Bootsma. Het was een heel rijke week, waarin ik heel erg geinspireerd ben om ook meer te gaan bidden voor de regio. De gebedswandelingen zijn daarvoor natuurlijk een heel goed initiatief. Ik heb echter gemerkt dat een gebedshuis, met het bidden zoals daar gebeurt, ook in samenwerking met aanbiddingsmuziek heel goed en aanstekelijk werkt. Het is heel goed om de gebeden van anderen te horen, die dezelfde gebedslast hebben. Het was ook heel fantastisch om te zien dat er veel jongere mensen waren. Het geheel werd geleid door de organisatie Going Deeper, o.l.v. Robin van Ommen. De spreekster was werkelijk fantastisch goed en erg profetisch. Met vriendelijke groet, Rika

Comments are closed.