In grote lijnen

 

JmeO-Arnhem/Nijmegen is al vele jaren actief in het Zuid-Oosten van de provincie Gelderland. Dit gebied omvat zo’n twintig gemeenten. Sinds enkele jaren werken deze gemeenten nauw samen onder de naam Stadsregio Arnhem Nijmegen. Deze samenwerking richt zich op vier specifieke thema’s n.l.  WONEN, WERKEN, RUIMTE en MOBILITEIT en kenmerkt zich niet alleen door het opstellen van een visie voor de langere termijn voor de regio, maar vooral door het uitvoeren van concrete projecten.

Een brede interkerkelijke beweging van christenen uit hetzelfde Stadsregio-gebied wil zich sterk maken om zich in te zetten op het gebied van een aanvullend, vijfde, stadsregio-thema, n.l. INSPIRATIE.  Het willen voorzien in een plezierig woon, werk en leefklimaat in onze regio zal n.l. niet zonder een sterk geestelijk fundament kunnen. Iedere samenleving heeft geestelijke wortels nodig wil ze blijvend kunnen groeien en bloeien. Dit INSPIRATIE-netwerk van christenen hoopt op diverse manieren daartoe een aanvulling te mogen zijn op het werk van het Stadsregio-bestuur.

Kernwaarden

Om het vijfde stadsregio-thema ‘INSPIRATIE’  invloed en praktische vorm te zien krijgen zijn een aantal kernwaarden van groot belang. Je zou kunnen zeggen dat ze behoren tot het DNA van de nieuwe beweging die zich wil gaan richten op het geestelijk welzijn van de 20 gemeenten in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Deze kernbegrippen zijn: BESCHIKBAARHEID en KWETSBAARHEID.

Voor een meer uitgebreide uitleg van onze kernwaarden klik hier.