Stappenplan

HOE GAAN WE AAN SLAG?

1. Teamvorming

Er zal een eerste (pionier) kerngroep moeten gaan ontstaan die de ‘INSPIRATIE-visie’ voor de betrokkenheid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen gaat dragen. Vorming van deze groep zal zo organisch mogelijk moeten plaatsvinden. In feite zal iedere deelnemer zelf een soort innerlijke overtuiging moeten hebben, persoonlijk deel te willen uitmaken van deze groep. Je kan je hier aanmelden voor het eerste INSPIRATIE-team of verdere informatie inwinnen.

Ideaal zou natuurlijk zijn als deelnemers uit elk van de 20 gemeenten van de Stadsregio zouden kunnen komen.

De te vormen kerngroep zal regelmatig samenkomen voor overleg, aandragen van ideeën en gebed. Al doende zal men hierdoor op een praktische manier werken aan gemeenschapsvorming en het zich eigen maken van de visie. Studie, nadenken en dromen, samen eten en ontspanning, zullen eveneens deel uitmaken van deze bijeenkomsten.

Via onze website, blog, Facebook en email kunnen ook anderen zich opgeven om, vanuit een zekere afstand, op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Deze grotere, wat meer losse, groep van geïnteresseerden (vrienden, kerken, organisaties, etc.)  kan, als men dat zou willen, uiteraard ook meewerken aan activiteiten. Ook zou het natuurlijk geweldig zijn als, waar nodig, op hen af en toe een beroep zou kunnen worden gedaan.

Naarmate de INSPIRATIE-beweging verder zal gaan groeien zullen op meerdere plaatsen in de Stadsregio Arnhem Nijmegen nieuwe INSPIRATIE-teams kunnen ontstaan die in hun directe omgeving actief zullen worden.

2. Inventarisatie

Elk van de kerngroep deelnemers zal, afhankelijk van ieders beschikbare tijd en mogelijkheden, gaan meewerken aan inventarisatie en onderzoek van de 20 gemeenten in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. In de grotere steden zal dit per wijk moeten plaatsvinden.

Speerpunten bij dit onderzoek zijn o.a. die zaken die regelmatig in het nieuws zijn, kwesties die bijzondere gebedssteun zouden kunnen gebruiken, en terreinen die als specifieke ‘pijnpunten’ worden ervaren, zowel praktisch, emotioneel als geestelijk.

Ook is het nodig om te onderzoeken of en hoe een INSPIRATIE-groep kan aansluiten bij al bestaande, lopende activiteiten. Het aanbieden en de mogelijkheid tot het geven van ondersteuning zal daarom altijd worden nagegaan.

Ook het inventariseren van gaven, talenten en bekwaamheden bij de deelnemers is belangrijk. Het wel of niet aanwezig zijn van deze talenten en/of vakbekwaamheden bepaalt mede hoe concreet er ingespeeld kan worden op de ‘hulpvragen’. 

3. Betrokkenheid

Het verlangen van de INSPIRATIE-groepen is om betrokken te zijn op een zo breed mogelijk terrein in de samenleving. Uiteraard zal deze betrokkenheid vaak van praktische aard zijn, echter zonder dat de professionele hulpverlening in de wielen zal worden gereden. De factor beschikbare tijd  kan in de toekomst misschien wel eens het verschil gaan uitmaken. Bij veel mens-gerichte activiteiten is dit n.l. meer en meer een probleem aan het worden. Tijd kost geld, zegt de maatschappij, en daarom wordt helaas steeds meer beknibbeld op het geven van persoonlijke aandacht. INSPIRATIE-teams willen, waar mogelijk, juist hier op inspelen.

Enkele voorbeelden van mogelijke betrokkenheid kunnen zijn: hulp bij schulden-problematiek, leren budgetteren, time-management, tijdelijke opvang (veilige plekken creëeren), inspelen op eenzaamheid, tijd geven aan ouderen en pastorale hulp. Maar ook heel praktisch helpen bij schoonmaken en verhuizen, onderhoud van tuinen bij ouderen en mensen helpen bij het invullen van formulieren, etc. Al deze mogelijkheden staan of vallen natuurlijk met de beschikbare mensen die zich willen inzetten voor een ander.

Naast de praktische vormen van hulp en betrokkenheid zullen INSPIRATIE-teams zich ook kunnen inzetten voor het vormen van kleinschalige christelijke gemeenschappen. Deze groepen kunnen helpen vorm te geven aan een meer blijvende verandering van levensstijl en voorkomen dat men alleen inspeelt op de symptomen van de problematiek en niet kijkt naar dieper liggende oorzaken. Het krijgen van een goed geestelijk fundament is vaak de eerste stap naar blijvende levensstijl verandering.

Kerngroepleden en deelnemers van andere INSPIRATIE-teams zijn in principe bereid om, waar dit maar enigszins mogelijk is, op oproep beschikbaar te zijn om te helpen. Dit is daarom van belang omdat hierdoor wordt voorkomen teveel een alleen taakgerichte beweging te worden en versterkt de visie dat christenen door hun, op de ander gerichte, levensstijl er altijd zijn. De twee begrippen van onze kernwaarden BESCHIKBAARHEID en KWETSBAARHEID zeggen hier meer over. Je kan er hier meer over lezen.